Pišem ti pismo

U vremenu SMS-ova i chatova, e-pošte i društvenih mreža, komunikacija putem rukom napisanoga pisma sve je rjeđa i kao da polako izumire. Da bismo ovaj lijepi običaj oteli zaboravu, u prosincu je počeo naš mali projekt dopisivanja s učenicima OŠ „Sućidar“ iz Splita. Tematski su pisma bila vezana uz blagdan Božića. Učenici su pisali o božićnim običajima u svojoj zemlji i obitelji, koristili nove riječi na hrvatskom jeziku i razvijali vještinu pisanoga izražavanja.

Na suradnji zahvaljujemo učenicima 5. c i njihovoj učiteljici Sanji Šperandi.