O hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Samo su dvije trajne stvari koje možemo dati svojoj djeci: jedna su stvar krila, a druga su korijeni.

H. Carter

 

 

Hrvatska nastava u inozemstvu nastava je hrvatskoga jezika i kulture namijenjena djeci hrvatskih državljana koji privremeno ili stalno žive u drugim zemljama, odnosno djeci u inozemstvu kojima je hrvatski jezik obiteljski jezik. Hrvatska nastava istovremeno je otvorena i djeci državljana drugih zemalja koji su živjeli u Hrvatskoj, kao i ostaloj djeci koja žele učiti hrvatski jezik i upoznati hrvatsku kulturu, a za to imaju potrebno jezično predznanje.

Nastavom hrvatskoga jezika i kulture prenosi se i njeguje hrvatsko kulturno i povijesno naslijeđe djeci hrvatskog podrijetla koja žive u bilingvalnoj ili multilingvalnoj sredini.

Hrvatska nastava, osim jezikoslovlja, sadrži i stjecanje znanja o Hrvatskoj i njezinoj kulturi u širem smislu (hrvatskoj povijesnoj, kulturnoj i prirodnoj baštini, uključujući upoznavanje sa svakodnevnim životom i vrijednostima stanovnika Republike Hrvatske, ekonomske, političke te ostale sadržaje hrvatskoga društva). Razvojem jezičnih kompetencija te usvajanjem hrvatske kulturne, povijesne i prirodne baštine hrvatska nastava pridonosi razvijanju osjećaja pripadnosti hrvatskoj kulturi i hrvatskoj domovini.

Hrvatsku nastavu u inozemstvu (u 20 država širom svijeta) organizira i provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Nastava se održava temeljem Kurikuluma hrvatske nastave u inozemstvu koji se primjenjuje od 2004. godine. To je temeljni dokument kojim se utvrđuju smjernice za ostvarivanje glavnih ciljeva nastave: poticanje djece na učenje hrvatskoga jezika i njegovu uspješnu uporabu u govoru i pismu te otkrivanje i promicanje hrvatske kulture i baštine.

Nastava je namijenjena učenicima od 1. do 12. razreda i održava se 2 školska sata jednom tjedno u poslijepodnevnim satima. Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu s ocjenom o općem uspjehu: nije zadovoljio, uspješan i izvrstan.